Bulletin pro právo ve veřejném zájmu ONLINE


Motto: Tua res agitur, paries cum proximus ardet. (O tebe jde, hoří-li sousedův dům.)

Najít na stránce:
Za podporu děkujeme společnosti
C. H. Beck

Via Iuris vydává:


Každý týden nový článek z klávesnice právníků a právniček ve službách veřejnému zájmu.
Každý měsíc delší pojednání v expertních časopisech nakladatelství C. H. Beck.


Pro bono advokát roku 2009
Vítězslav Dohnal

V rámci galavečera Právník roku 2009 bude uděleno mimořádné mimosoutěžní ocenění Pro bono advokát roku. Ocenění udělují organizátoři soutěže Právník roku ve spolupráci s neziskovou organizací Public Interest Lawyers Association.Nominace může odborná i laická veřejnost zasílat do 10.11.2009 na emailovou adresu probono@pilaw.cz.

Rubrika: Dostupnost právní pomoci - uveřejněno: 2. 11. 2009


EK kritizuje přípravu R52: územní plán Břeclavska byl schválen v rozporu se směrnicí
Pavel Doucha
Evropská komise dospěla k závěru, že územní plán velkého územního celku Břeclavska, obsahující mimojiné projekt kontroverzní rychlostní silnice R52, byl schválen v rozporu s právem EU, protože nebyly správně vyhodnoceny jeho dopady na životní prostředí. Uvádí se to v dopise Evropského ombudsmana, který se kauzou zabývá z podnětu Ekologického právního servisu.

Rubrika: Spravedlivý proces - uveřejněno: 5. 10. 2009


Learn by Doing - Prague Post o Škole lidských práv
Natalia O´Hara/Vítězslav Dohnal

První zářijový Prague Post přinesl velký článek redaktorky Natalia O´Hara o projektu Škola lidských práv, který po deseti úspěšných ročnících čelí nedostatku financí. S laskavým souhlasem Prague Postu přetiskujeme obsah článku.

Rubrika: Vzdělávání - uveřejněno: 22. 9. 2009


Proč si nemáme přečíst nepravomocné rozsudky?
Mgr. Kateřina Červená
Nejvyšší správní soud nedávno ve svém rozsudku potvrdil výklad zákona, podle něhož si nelze nepravomocné rozsudky vyžádat. Zatímco pravomocné rozsudky mohou být poskytnuty komukoliv a zákon v tomto ohledu hovoří zcela jasně, na poskytování nepravomocných rozsudků panují mezi soudy názory velmi nejednoznačné.

Rubrika: Politická práva - uveřejněno: 8. 9. 2009


Porody doma: důstojná volba?
Zuzana Candigliota, Jiří Kopal
V článku z 27. července 2009 „Porody doma: čekáme na víc mrtvol?“, uveřejněném v MF Dnes, Ludmila Hamplová expresivním způsobem varuje před domácími porody. Autorka líčí ženy rodící doma jako poblouzněné, sdružené v sektě porodů doma a volá po trestních sankcích za nespecifikované chyby. Jakkoli Mladá fronta následně zveřejnila také dvě věcné reakce - jednu v rubrice komentáře a druhou v dopisech od čtenářů - je důležité se nad tímto článkem zastavit.

Rubrika: Práva spotřebitelů/pacientů - uveřejněno: 12. 8. 2009


Soudní přezkum územních plánů jako opatření obecné povahy – vybrané otázky
Karolina Klanicová

Zákonem o elektronických komunikacích (zákon č. 127/2005 Sb.) byl s účinností od 1. 5. 2007 do části třetí, hlavy druhé soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb.) vložen díl 7 (§ 101a a násl. s. ř. s), nazvaný „ Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části“. Nejvyšší správní soud, který je podle 101c s.ř.s. k přezkumu opatření obecné povahy příslušný, vydal od té doby mnoho významných rozhodnutí. Nejvýznamnější otázkou v této oblasti je bezesporu přezkum územních plánů. Článek se zabývá judikaturou týkající se některých aspektů této problematiky, zejména pak nedávným usnesením rozšířeného senátu NSS (usnesení ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 – 120).

Rubrika: Spravedlivý proces - uveřejněno: 5. 8. 2009


Kontrolní závěry NKÚ potvrdily nevhodnost stavby R52
Libor Jarmič

Nejvyšší kontrolní úřad se v roce 2008 rozhodl prověřit, zda příprava silniční spojení Brno-Vídeň (R52) dává předpoklad k efektivnímu využití veřejných financí, včetně vyhodnocení rizik pro financování této investice prostřednictvím operačního programu Doprava. Ve shrnutí kontrolního závěru se uvádí, že alokace finančních prostředků na realizaci stavby R52 je v současnosti velmi riskantním investičním krokem. NKÚ kromě toho dalo zapravdu řadě konkrétních výhrad, uváděných odpůrci dálničního spojení Brna a Vídně přes Mikulov.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 16. 7. 2009


Advokáti pomáhají českým neziskovkám
Vítězslav Dohnal

Od loňského července mohou české neziskové organizace získat bezplatné právní služby prostřednictvím Pro bono centra. Za prvních 12 měsíců fungování centrum zprostředkovalo advokátní právní pomoc pro 25 požadavků NNO a jejich klientů.

Rubrika: Dostupnost právní pomoci - uveřejněno: 1. 7. 2009


Popíchli jsme kandidáty na europoslance
Jiří Nezhyba
Celoevropská kampaň „Popíchněte svého kandidáta!“ vyzývá kandidáty na poslance do Evropského parlamentu, aby dali veřejně najevo svou podporu prosazování transparentnosti a odpovědnosti v rámci Evropské unie: regulaci lobbingu, posílení odpovědnosti nadnárodních korporací, revizi obchodní politiky EU či lepší regulaci finančních trhů. Program GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis odstartoval českou část kampaně.

Rubrika: Odpovědnost nadnárodních korporací - uveřejněno: 1. 6. 2009


V Brně proběhla mezinárodní konference o přístupu k soudní ochraně ve věcech životního prostředí
Pavel Černý

Ve dnech 16. a 17. dubna 2009 se na Nejvyšším správním soudu v Brně konala mezinárodní konference, věnovaná  přístupu k soudům v záležitostech souvisejících s ochranou životního prostředí. Konferenci uspořádalo Ministerstvo životního prostředí v rámci českého předsednictví EU. Zúčastnilo se jí přes 80 odborníků – soudců vyšších soudů a jejich asistentů, právníků ministerstev, vysokoškolských pedagogů, advokátů a dalších -  ze 17 evropských států.  Účastníci konference se zabývali mimo jiné rolí soudů  a soudců při ochraně životního prostředí,  dostupnosti a účinnosti soudní ochrany v této oblasti nebo  působením tzv. Aarhuské úmluvy prostřednictvím evropského práva.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 22. 4. 2009


| < < | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > | > > |
| nahoru |
Autor/zdroj:Redakce
Poslední aktualizace: 28.08. 2006