Bulletin pro právo ve veřejném zájmu ONLINE


Motto: Tua res agitur, paries cum proximus ardet. (O tebe jde, hoří-li sousedův dům.)

Najít na stránce:
Za podporu děkujeme společnosti
C. H. Beck

Via Iuris vydává:


Každý týden nový článek z klávesnice právníků a právniček ve službách veřejnému zájmu.
Každý měsíc delší pojednání v expertních časopisech nakladatelství C. H. Beck.


ČEZ se svým projektem rekonstrukce elektrárny Prunéřov narazil.
Jiří Nezhyba

Společnost ČEZ v rámci projektu rekonstrukce největší české hnědouhelné elektrárny Prunéřov II plánovala použít nedostatečně účinnou technologii, která je v rozporu s požadavky právních předpisů. Právníci programu GARDE ze sdružení EPS tento plán ČEZu úspěšně napadli v procesu hodnocení vlivů elektrárny na životní prostředí (EIA). Ministerstvo životního prostředí aktuálně vrátilo ČEZu dokumentaci pro elektrárnu k přepracování a požaduje, aby byla navržena efektivnější technologie. Její použití by mohlo vést k úspoře až půl milionu tun uhlí ročně.

Rubrika: Odpovědnost nadnárodních korporací - uveřejněno: 26. 3. 2009


Ostatně soudím, že Vrchní soudy by měly být zrušeny...
Mgr. Vítězslav Dohnal

Když ve svém laureátském proslovu při předávání Právníka roku použil Vojtěch Cepl starší Catonovské provolání na adresu vrchních soudů, netušil, že jiný Cepl bude mít s touto institucí brzy problémy přímo osobní. Samozřejmě mám na mysli nedávné odvolání soudce Vojtěcha Cepla mladšího z rozhodování ve věci tzv. justiční mafie.

Rubrika: Zpráva z práva - uveřejněno: 12. 3. 2009


Nový komentář k zákonu o předcházení ekologické újmě a o její nápravě je na světě
Mgr. et Bc. Pavlína Komínková
Obsahem této publikace je nejen podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ale také obecný úvod do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 4. 3. 2009


Kdo by to byl býval tušil aneb 10. výročí Školy lidských práv
Mgr. Vítězslav Dohnal
Když na podzim roku 1999 začal Ekologický právní servis pořádat Školu lidských práv pro studenty právnických fakult, málokdo asi tušil, že se projekt dožije i svého desátého opakování. Přesto se tak loni stalo. A to je bezesporu důvod k oslavě.

Rubrika: Vzdělávání - uveřejněno: 2. 3. 2009


Lesk a bída územního plánování v Česku
Mgr. Pavel Doucha

Motto: „Pokud jde o stavby širšího významu, jako jsou dálnice, železniční koridory nebo jaderné úložiště, může stát použít svoje možnosti, i když to jde proti zájmu obcí. Například tak, že místo označí jako úložiště v celostátním plánu územního rozvoje, a pak to bude závazné pro kraje i pro obce.“ Vítězslav Duda, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů, Respekt 15/2008

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 23. 2. 2009


Jak je to s vyšetřováním pochybení lékařů policií?
Mgr. David Zahumenský
Použití norem trestního práva by v případě zdravotnických pracovníků mělo být pečlivě zvažováno. Na druhou stranu, pokud se dočteme o případech, jako je ten, o kterém minulý týden informovala ČTK, obvykle nemáme pochybnosti o tom, že tady by měl vše důkladně posoudit trestní soudce a na základě důkazů rozhodnout o nevině či vině a případném trestu.

Rubrika: Práva spotřebitelů/pacientů - uveřejněno: 30. 1. 2009


K nálezu Ústavního soudu ve věci územního plánu Břeclavska
Mgr.Pavel Černý
Nález Ústavního soudu ve věci  územního plánu velkého územního celku Břeclavska má zásadní význam nejen pro samotnou kauzu,  související s kontroverzním záměrem dálničního spojení Brna a Vídně přes Mikulov. Ústavní soud v něm vyslovill obecné závěry, rozšiřující možnosti soudní ochrany proti územním plánům i jiným obdobným aktům veřejné moci, dopadajícím na široký orkuh osob. 

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 21. 1. 2009


Vyšel průvodce pro občany obtěžované hlukem
Mgr. Vítězslav Dohnal

Nakladatelství Linde vydalo v závěru roku 2008 publikaci zabývající se tématem právní ochrany před hlukem. Počet lidí postižených nepřiměřeným hlukem stále narůstá (hlavním viníkem je nárůst osobní automobilové dopravy)  a úměrně tomu se zvyšuje i množství z toho vznikajících sporů. Těm, kteří nechtějí poškozování svého zdraví nečinně přihlížet, se do rukou dostává praktický návod, jak se bránit.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 14. 1. 2009


Ministerstvo spravedlnosti připravilo teze zákona o bezplatné právní pomoci
Mgr. Vítězslav Dohnal

Ministerstvo spravedlnosti připravilo základní teze, na základě nichž by měl vzniknout nový zákon o bezplatné právní pomoci. Tyto teze budou sloužit jako podklad pro přípravu věcného záměru zákona.

Rubrika: Dostupnost právní pomoci - uveřejněno: 6. 1. 2009


S hlukovými výjimkami se roztrhl pytel
Mgr. Pavel Doucha
Výjimka ze zákona. Člověku, který je alespoň trochu znalý zákoutí fungování české byrokracie, při tomto slovním spojení okamžitě spustí varovné signály. Ať již se jedná o výjimky z placení parkovného, zákazu vjezdu, nebo třeba o výjimku k likvidaci biotopu chráněného druhu, prostor pro nestandardní jednání je v takových případech velký.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 17. 12. 2008


| < < | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > | > > |
| nahoru |
Autor/zdroj:Redakce
Poslední aktualizace: 28.08. 2006