Bulletin pro právo ve veřejném zájmu ONLINE


Motto: Tua res agitur, paries cum proximus ardet. (O tebe jde, hoří-li sousedův dům.)

Najít na stránce:
Za podporu děkujeme společnosti
C. H. Beck

Via Iuris vydává:


Každý týden nový článek z klávesnice právníků a právniček ve službách veřejnému zájmu.
Každý měsíc delší pojednání v expertních časopisech nakladatelství C. H. Beck.


Preventivní plošné sledování komunikace všech Evropanů, III. díl
JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní úprava čelí svému zpochybnění z různých úhlů odkazem na různé právní instrumenty. Především jde o otázku souladu s primárním právem Evropské unie a s ústavními pořádky jednotlivých členských států; v obou případech je naštěstí přítomna i Evropská úmluva o lidských právech, zakomponovaná do obou uvedených systémů.

Rubrika: Soukromý/rodinný život - uveřejněno: 24. 9. 2008


Co se dělo v Čečelicích, aneb jak se dá obejít ekologická legislativa
Mgr. Radek Motzke
Komu by se nelíbilo skočit v létě do průzračné vody? Komu by se nelíbila představa, že se ve vodě daří vzácným živočichům? V Čečelicích nedaleko Mělníka se už léta bojuje o to, zdali vodní plochu nahradí hromada hlušiny a uměle vysázený les.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 17. 9. 2008


Povinné očkování v ČR – nesoulad s Úmluvou
Zuzana Candigliota

Nejsou respektována práva rodin, které mají jiný, alternativní názor na péči o zdraví svých dětí než je názor státu a většinové odborné veřejnosti. Přitom právo svobodně a informovaně se rozhodnout o zdravotní péči svých dětí jim dává Úmluva o lidských právech a biomedicíně.

Rubrika: Soukromý/rodinný život - uveřejněno: 10. 9. 2008


Smlouva jako nástroj ochrany přírody a krajiny
Mgr. Pavlína Komínková
Ochrana přírody a krajiny je jedním z veřejných zájmů, jehož právní regulace je založena na široké škále administrativních nástrojů od vyjádření až po výjimky ze zákazů stanovených zákonem. Zákon o ochraně přírody a krajiny obsahuje také ustanovení, podle něhož je možné přírodně cenná území nebo i stromy chránit na základě smlouvy.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 3. 9. 2008


Jak zapojit veřejnost aneb řekněte to úřadu přes SMS
Mgr. Vendula Zahumenská

Stát, kraje a obce pořizují velké množství různých složitých koncepcí, o kterých však často neinformují. Není divu, že se občané nejen ve změti kulatých razítek a hlavičkových papírů nejrůznějších úřadů ztrácejí a nemají ani chuť zapojit se do přípravy dokumentů, které se jich týkají. 

Rubrika: Politická práva - uveřejněno: 27. 8. 2008


Plošné preventivní sledování komunikace všech Evropanů, II. díl
JUDr. Ing. Helena Svatošová

Zatím se zdá, že vlády většiny států se vydávají směrem druhým. Směrnice je vítanou záminkou pro další vpád do soukromí občanů, jde jednoznačně o nepřátelské legislativní počiny, před několika lety nemyslitelné.

Rubrika: Soukromý/rodinný život - uveřejněno: 20. 8. 2008


Právní terapie: soudce sociálním pracovníkem?
Mgr. Maroš Matiaško
Článek o právní terapii je zamyšlením nad propojením role soudce a sociálního pracovníka a zároveň nastíněním možností, které může obor sociální práce českým soudcům nabídnout.

Rubrika: Vzdělávání - uveřejněno: 13. 8. 2008


Diskriminační kritéria pro přidělování obecních bytů
Mgr. Petr Kubačka
 Soukromí majitelé obvykle nabízejí své byty k pronájmu prostřednictvím realitních kanceláří a v inzerci se objevují specifikace jako „ne dítě“, „ne cizí národnost“, „nevhodné pro Romy“ atp. Odmítavý přístup na komerčním trhu s byty pak určité klienty shánějící bydlení směřuje k bydlení obecnímu. Ovšem i zde lze narazit na diskriminační kritéria.

Rubrika: Diskriminace - uveřejněno: 6. 8. 2008


Černé skládky a jejich odstraňování
Jan Handlíř
Problematika černých skládek není v dnešní době účinném zákoně o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) upravena. To však neznamená, že tato otázka není v  českém právu upravena vůbec.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 30. 7. 2008


Plošné preventivní sledování komunikace všech Evropanů, I. díl
JUDr. Ing. Helena Svatošová
Pojem "data retention" nepožívá v Česku pozornosti, jakou si bezesporu zaslouží. Před pár lety nepředstavitelné a nepřijatelné preventivní skladování podrobných dat o telefonní, faxové, mobilní a internetové komunikaci každého z nás je dnes bohužel realitou právní úpravy komunitární i tuzemské.

Rubrika: Soukromý/rodinný život - uveřejněno: 23. 7. 2008


| < < | < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > | > > |
| nahoru |
Autor/zdroj:Redakce
Poslední aktualizace: 28.08. 2006