Bulletin pro právo ve veřejném zájmu ONLINE


Motto: Tua res agitur, paries cum proximus ardet. (O tebe jde, hoří-li sousedův dům.)

Najít na stránce:
Za podporu děkujeme společnosti
C. H. Beck

Via Iuris vydává:


Každý týden nový článek z klávesnice právníků a právniček ve službách veřejnému zájmu.
Každý měsíc delší pojednání v expertních časopisech nakladatelství C. H. Beck.


České soudy při realizaci práva na přezkum zákonnosti nedobrovolné detence
Mgr. Jana Marečková, LL.M., Mgr.Maroš Matiaško

Koncem října 2007 přišel na chirurgickou ambulanci pan F., který se netrpělivě dožadoval pomoci od službukonajícího lékaře. Poté, co lékař nezvládl napjatou situaci a zavolal policii, pan F. byl po potyčce s policisty odvezen do nedaleké Psychiatrické léčebny a přikurtován k lůžku. Následující den psychiatrická léčebna oznámila soudu, že pan F. byl přijat předešlého dne bez svého souhlasu do ústavní péče. Čtvrtý den poté okresní soud zahájil řízení ve smyslu § 191b občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.) a téhož dne byl pan F. z léčebny propuštěn. Dva dny po zahájení řízení a propuštění pana F. z léčebny, okresní soud řízení zastavil s poukazem na to, že nejsou naplněny procesní podmínky, jelikož pan F. již držen v léčebně není, a tak ani není nutné o zákonnosti převzetí rozhodovat.

Rubrika: Spravedlivý proces - uveřejněno: 7. 5. 2008


Kdo má právo zamezit styku biologického rodiče s dítětem po odebrání dítěte z rodiny?
Mgr. Jana Havigerová

Právo na styk rodiče s dítětem je v médiích zmiňováno zejména v souvislosti s rozvodem manželství a úpravou poměrů mezi rodiči a nezletilými dětmi, tj. svěřením dítěte do péče jednoho z rodičů a úpravou styku dítěte s rodičem druhým. Cílem tohoto článku je však zaměřit se na problematiku úpravy vzájemného styku v případech odejmutí dítěte z rodiny a jeho následné umístění do zařízení ústavní péče či náhradní rodinné péče.

Rubrika: Soukromý/rodinný život - uveřejněno: 30. 4. 2008


Územní plánování za zavřenými dveřmi aneb kdo se zeptá občanů?
Mgr. Vendula Povolná
Územní plánování – tento termín může některé připravit z různých důvodů o klidný spánek. Občany často unavují opětovné změny územních plánů, i fakt, že jejich hlas není zpravidla slyšet, a že další projednávání a připomínkování nemá hlubší význam, snad jen útěchou je, že úředníkům a investorovi může odhánět bezstarostné sny představa, že vše nepůjde jako na drátkách.

Rubrika: Politická práva - uveřejněno: 23. 4. 2008


Právo na svobodu projevu vs. ochrana dobré pověsti právnické osoby
Mgr. Filip Gregor
Jednou z klíčových aktivit nevládních organizací je hájení veřejných zájmů soudní cestou. Avšak obsahem jakéhokoliv sdělení o podání žaloby je automatické vyjádření názoru, že jiná osoba jednala protiprávně. V těchto případech vyvstává otázka konkurence práva na svobodu projevu s právem na dobrou pověst.

Rubrika: Politická práva - uveřejněno: 16. 4. 2008


Kompetence krajského úřadu přezkoumávat usnesení obce ve výkonu samostatné působnosti
Mgr. Jiří Nezhyba
Město bylo připraveno takové informace poskytnout. Avšak na základě svého sazebníku pro poskytování informací si naúčtovalo 263,-Kč za každou hodinu vyhledávání požadovaných informací, přičemž dohromady po nás za 5 hodin vyhledávání a kopírování materiálů požadovalo přes 1500,- korun.

Rubrika: Politická práva - uveřejněno: 9. 4. 2008


Postavení veřejnosti v územním řízení
Mgr. Jana Vítková
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  nově oproti starému stavebnímu zákonu upravuje účast veřejnosti na územním řízení. Je ovšem otázkou, jak se veřejnost o zahájení územního řízení a o dni, kdy se bude konat veřejné ústní projednání, dozví.

Rubrika: Ochrana životního prostředí - uveřejněno: 2. 4. 2008


Soudní kontrola při zajištění cizince
Mgr. Ondřej Zmeškal
Policie je ve vymezených případech oprávněna zajistit cizince až na dobu 180 dní. Zajištění je realizováno v zařízení pro zajištění cizinců, jehož prostředí i režim silně evokují věznici. V roce 2006 bylo takto zajištěno 1463 lidí, v loňském roce 570 lidí.

Rubrika: Spravedlivý proces - uveřejněno: 26. 3. 2008


Umisťování a povolování staveb z pohledu vlastníků dotčených nemovitostí, II. díl
JUDr. Ondřej Tošner
Nový stavební zákon upravuje řadu zjednodušených postupů při umisťování, povolování a kolaudaci staveb. Právní povaha správních aktů v nich vydaných je značně nejasná, stejně jako zákonný rámec, kterým se řídí.

Rubrika: Spravedlivý proces - uveřejněno: 19. 3. 2008


Právo na informace ve zdravotnictví
Mgr. David Zahumenský
O nedostatečné informovanosti samotných zařízení se autor tohoto textu přesvědčil, když v říjnu loňského roku požádal asi 15 zdravotnických ústavů (převážně psychiatrických léčeben) o informace dle zákona 106/99 Sb. Ve lhůtě mu informace poskytlo jediné zařízení a několik z nich ještě po téměř půl roce tvrdí, že se na ně tento zákon nevztahuje.

Rubrika: Politická práva - uveřejněno: 12. 3. 2008


Proč neposkytnout informace – část 2.
Mgr. Sandra Podskalská
Článek, který máte před sebou, se zabývá "oblíbenými" důvody povinných subjektů pro odepření poskytnutí informací a nabízí návod jak postupovat v případě, kdy je povinný subjekt nečinný.

Rubrika: Politická práva - uveřejněno: 4. 3. 2008


| < < | < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > | > > |
| nahoru |
Autor/zdroj:Redakce
Poslední aktualizace: 28.08. 2006