Bulletin pro právo ve veřejném zájmu ONLINE


Motto: Tua res agitur, paries cum proximus ardet. (O tebe jde, hoří-li sousedův dům.)

Najít na stránce:
Za podporu děkujeme společnosti
C. H. Beck

Via Iuris vydává:

Spravedlivý proces

Redakce

29. 4. 2010 - Pavel Černý: Úředníci nenesou za chybná rozhodnutí odpovědnost

5. 10. 2009 - Pavel Doucha: EK kritizuje přípravu R52: územní plán Břeclavska byl schválen v rozporu se směrnicí

5. 8. 2009 - Karolina Klanicová: Soudní přezkum územních plánů jako opatření obecné povahy – vybrané otázky

11. 12. 2008 - Mgr. Veronika Kristková LL.M.: Zlepší nový trestní řád výrazně postavení poškozeného?

3. 12. 2008 - Theodor Klán: Maďarská bezplatná právní pomoc

22. 10. 2008 - Jana Kravčíková: Co se může stát ve správním řízení

20. 6. 2008 - Mgr. Hana Langhansová: Spravedlivější spravedlnost aneb jak by vypadala trestní justice v ideálním světě?

21. 5. 2008 - Jana Filipová: Jednací jazyk během řízení o mezinárodní ochraně

7. 5. 2008 - Mgr. Jana Marečková, LL.M., Mgr.Maroš Matiaško: České soudy při realizaci práva na přezkum zákonnosti nedobrovolné detence

26. 3. 2008 - Mgr. Ondřej Zmeškal: Soudní kontrola při zajištění cizince

19. 3. 2008 - JUDr. Ondřej Tošner: Umisťování a povolování staveb z pohledu vlastníků dotčených nemovitostí, II. díl

27. 2. 2008 - Mgr. Petr Kubačka: Záznam osobní povahy jako důkaz ve správním řízení

6. 2. 2008 - JUDr. Ing. Helena Svatošová: Ochrana pokojného stavu – zajistí skutečně pokoj?, II. díl

23. 1. 2008 - JUDr. Ing. Helena Svatošová: Ochrana pokojného stavu – zajistí skutečně pokoj?, I. díl

9. 1. 2008 - Mgr. Hana Langhansová, Mgr. Veronika Kristková, LL.M.: Ochrana obětí trestných činů před prohlubováním psychické újmy v trestním řízení

14. 11. 2007 - Mgr. Ondřej Zmeškal: Zajištění cizince

31. 10. 2007 - Mgr. Veronika Kristková, LL.M.: Advokacie & pro bono právní služby v ČR

22. 8. 2007 - Mgr. Markéta Višinková, Pavel Vrážek: Platnost územního rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení

8. 8. 2007 - JUDr. Ondřej Tošner: Umisťování a povolování staveb z pohledu vlastníků dotčených nemovitostí, I. díl

1. 8. 2007 - Mgr. Jana Koláčková: Jednou znalec, navždy znalec aneb Jak se žije znalcům v Česku?

27. 12. 2006 - Mgr. Hana Langhansová, Jana Koláčková: Ochrana poškozeného v trestním řízení

20. 12. 2006 - Mgr. Vítězslav Dohnal: Nařídit či nenařídit – nová otázka pro správní soudy

28. 9. 2006 - Mgr. David Zahumenský: Jak zatočit s kverulanty

2. 8. 2006 - Mgr. Luděk Šikola: Jak zabránit nezákonným postupům při vydávání závazných stanovisek

26. 7. 2006 - Mgr. Pavel Černý: Úprava závazných stanovisek v novém správním řádu je problematická

7. 6. 2006 - Mgr. Vítězslav Dohnal: Soudy vracejí úder – proporcionálně

15. 2. 2006 - Mgr. Martin Škop, Ph.D.: K právu poškozeného nahlédnout do trestního spisu

8. 2. 2006 - Mgr. Luděk Šikola: Územní řízení bez podkladů?

14. 12. 2005 - Mgr. Pavel Černý: Aarhuskou úmluvou znovu proti vládním výjimkám

9. 11. 2005 - Mgr. Martin Škop, Ph.D.: Právní pomoc jako podklad spravedlivého rozhodování

2. 11. 2005 - Michael Kousal: Výjimky ze zákazů mimo dohled spravedlnosti?

24. 8. 2005 - Mgr. Vítězslav Dohnal: Neobyčejný rozsudek o obyčejném supermarketu

10. 8. 2005 - Mgr. Martin Fadrný: Zájmy přírody „nedotčeny“

29. 6. 2005 - Mgr. Luděk Šikola: Nová úprava stavebního práva pro třetí tisíciletí

15. 6. 2005 - Michael Kousal: Vyloučení veřejnosti z řízení: osudové selhání ústavního soudu

18. 5. 2005 - Mgr. Vítězslav Dohnal: O podkladech nepodkladech a jejich doplňování nedoplňování

27. 4. 2005 - Mgr. Věra Honusková: Právní služby nejen pro bohaté?

26. 1. 2005 - Mgr. Pavel Doucha: D8 jen s veřejností

14. 1. 2005 - Mgr. Pavel Černý: Jak proti legislativním zmetkům Aarhuskou úmluvou bojovati


| nahoru |
Autor/zdroj:Redakce
Poslední aktualizace: 28.08. 2006