Bulletin pro právo ve veřejném zájmu ONLINE


Motto: Tua res agitur, paries cum proximus ardet. (O tebe jde, hoří-li sousedův dům.)

Najít na stránce:
Za podporu děkujeme společnosti
C. H. Beck

Via Iuris vydává:

Ochrana životního prostředí

Redakce

27. 5. 2010 - Libor Jarmič: Soud zrušil část územního plánu města Brna se silnicí R43

24. 3. 2010 - Jiří Nezhyba: Exministr Dusík nepostupoval v souladu se zákonem, když po obdržení nezávislé studie odmítl vydat ČE

9. 1. 2010 - Vítězslav Dohnal: Okruh kolem Prahy - Nejvyšší správní soud zrušil změny územního plánu

15. 12. 2009 - Jiří Nezhyba: Mikronésie se postavila ČEZu

26. 11. 2009 - Pavel Černý: Rychlostní silnice R52 Brno - Mikulov zmizí z územního plánu

24. 11. 2009 - Jiří Nezhyba: ČEZ by měl v elektrárně Prunéřov II použít nejlepší dostupnou technologii

16. 7. 2009 - Libor Jarmič: Kontrolní závěry NKÚ potvrdily nevhodnost stavby R52

22. 4. 2009 - Pavel Černý: V Brně proběhla mezinárodní konference o přístupu k soudní ochraně ve věcech životního prostředí

4. 3. 2009 - Mgr. et Bc. Pavlína Komínková: Nový komentář k zákonu o předcházení ekologické újmě a o její nápravě je na světě

23. 2. 2009 - Mgr. Pavel Doucha: Lesk a bída územního plánování v Česku

21. 1. 2009 - Mgr.Pavel Černý: K nálezu Ústavního soudu ve věci územního plánu Břeclavska

14. 1. 2009 - Mgr. Vítězslav Dohnal: Vyšel průvodce pro občany obtěžované hlukem

17. 12. 2008 - Mgr. Pavel Doucha: S hlukovými výjimkami se roztrhl pytel

27. 11. 2008 - Mgr Vendula Zahumenská: Co mohou podle Ústavního soudu obce udělat pro čistější ovzduší?

8. 10. 2008 - Mgr. Daniela Konečná: Do kdy lze odstranit vady žádosti o územní rozhodnutí aneb kdy „přiměřeně“ přestává být přiměřené

17. 9. 2008 - Mgr. Radek Motzke: Co se dělo v Čečelicích, aneb jak se dá obejít ekologická legislativa

3. 9. 2008 - Mgr. Pavlína Komínková: Smlouva jako nástroj ochrany přírody a krajiny

30. 7. 2008 - Jan Handlíř: Černé skládky a jejich odstraňování

26. 6. 2008 - Mgr. Pavel Černý: Konečně efektivní správní soudnictví?

12. 6. 2008 - Mgr. Barbara Homolová: K otázce doby platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

13. 5. 2008 - Mgr. Jan Šrytr: Občanskoprávní žaloba - cesta z bludného kruhu selhávající veřejnoprávní ochrany ovzduší?

2. 4. 2008 - Mgr. Jana Vítková: Postavení veřejnosti v územním řízení

28. 1. 2008 - Mgr. Radek Motzke: Životní prostředí ve správním soudnictví – postřehy ze setkání soudců a právníků neziskového sektoru

3. 1. 2008 - Pavla Matějková: Rozmělňování dopravy v. udržitelnost dopravního rozvoje

19. 12. 2007 - JUDr. Michal Bernard: Jak imisní situace nehraje s emisními limity

5. 12. 2007 - Kateřina Červená: Účastenství v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech

21. 11. 2007 - Mgr. Luděk Šikola: Příběh jedné (zatím) neúspěšné legislativní iniciativy

10. 10. 2007 - JUDr. Petr Kužvart: K nápadu ministerské byrokracie žalovat občanská sdružení o náhradu škody

26. 9. 2007 - Mgr. Pavel Černý: Aarhuská úmluva v dosavadní judikatuře českých soudů

25. 7. 2007 - Mgr. Jan Šrytr: K otázce stanovování závazných podmínek ochrany ovzduší v integrovaném povolení

17. 7. 2007 - Pavel Vrážek: Je na vyvlastnění právní nárok?

27. 6. 2007 - Mgr. Sandra Podskalská: Koho žalovat v tzv. sousedských sporech?

30. 5. 2007 - JUDr. Michal Bernard: Odpovědnost za škody na životním prostředí – díl II.

2. 5. 2007 - Zuzana Smolová: Kdy je možné usmrtit zvíře

3. 4. 2007 - Mgr.Radek Motzke: Tunely skrz soukromé vlastnictví – 2. díl

20. 3. 2007 - Mgr. Vendula Povolná: Dočkáme se územního rozvoje?

21. 2. 2007 - Mgr. Pavel Doucha: Ochrana před hlukem ze silniční dopravy soukromoprávní cestou

7. 2. 2007 - Mgr. Pavel Černý: Stavební uzávěry – účinný nástroj obcí k ochraně jejich území ?

17. 1. 2007 - Mgr. Martin Fadrný: Kým a proč (ne)jsou vymáhány evropské environmentální předpisy

22. 11. 2006 - Mgr. Sandra Podskalská: Není stanovisko jako stanovisko

11. 10. 2006 - Mgr. Vendula Povolná: „Pachová“ problematika se dočkala nové právní úpravy

28. 9. 2006 - Petra Mikulčíková: Obrana proti nekalé soutěži ve službách ochrany zdraví a životního prostředí

30. 8. 2006 - Mgr. Michal Bernard: Odpovědnost za škody na životním prostředí

16. 8. 2006 - Mgr. Radek Motzke: O posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí - SEA

5. 4. 2006 - Vendula Povolná: Malé zdroje znečišťování ovzduší nelze dostatečně kontrolovat

15. 3. 2006 - Mgr. Michal Bernard: Životní prostředí pod ochranou armády

1. 3. 2006 - Mgr. Radek Motzke: Kamenolom za humny

1. 2. 2006 - Mgr. Martin Fadrný: Hluk podruhé – z pohledu občana

16. 11. 2005 - Markéta Višinková: Netradiční prostředek ochrany životního prostředí

19. 10. 2005 - Mgr. Michal Bernard: Co vytěžíme z novely horního práva?

21. 9. 2005 - Mgr. Radek Motzke: Tunely skrz soukromé vlastnictví

27. 7. 2005 - Mgr. Pavel Černý: Předběžné opatření ve správním soudnictví jako cesta k účinnější soudní ochraně životního prostředí

4. 5. 2005 - Mgr. Pavel Doucha: Symbolická legislativa: nová právní úprava výstavby dálnic

22. 3. 2005 - Mgr. Martin Fadrný: Kdo nás ochrání před hlukem?

2. 3. 2005 - Mgr. Luděk Šikola: Boj o stavební zákon pokračuje


| nahoru |
Autor/zdroj:Redakce
Poslední aktualizace: 28.08. 2006