Bulletin pro právo ve veřejném zájmu ONLINE


Motto: Tua res agitur, paries cum proximus ardet. (O tebe jde, hoří-li sousedův dům.)

Najít na stránce:
Za podporu děkujeme společnosti
C. H. Beck

Via Iuris vydává:

Tiráž

Redakce

VIA IURIS

Bulletin pro právo ve veřejném zájmu ONLINE

www.viaiuris.cz
ISSN 1802-4351
Vydává: Public Interest Lawyers Association (PILA)

Každý týden nový článek z klávesnice právníků a právniček ve službách veřejného zájmu.
Každý měsíc delší pojednání v expertních časopisech nakladatelství C. H. Beck.

Adresa redakce:
Public Interest Lawyers Association (PILA)
Cejl 43, 602 00 Brno
tel.: 545 210 446, fax: 545 240 012
e-mail: redakce(a)pilaw.cz

Upozornění autorům:
Autor příspěvku jeho poskytnutím k publikaci ve Via Iuris ONLINE dává v souladu s ustanoveními autorského zákona vydavateli souhlas s jeho bezplatným a trvalým zveřejněním, dalším užitím, rozmnožováním a sdělováním veřejnosti. Vydavatel je oprávněn poskytnout souhlas s další publikací textu v síti internet či periodické nebo neperiodické publikaci a obdobných zdrojích.


| nahoru |
Autor/zdroj:Redakce
Poslední aktualizace: 28.08. 2006