Bulletin pro právo ve veřejném zájmu ONLINE


Motto: Tua res agitur, paries cum proximus ardet. (O tebe jde, hoří-li sousedův dům.)

Najít na stránce:
Za podporu děkujeme společnosti
C. H. Beck

Via Iuris vydává:

Via Iuris v expertních časopisech

Redakce

Vedle Via Iuris ONLINE vychází v rámci projektu Via Iuris jednou měsíčně rozsáhlejší právní pojednání v expertních časopisech nakladatelství C. H. Beck - Právních rozhledech, Soudních rozhledech a Trestněprávní revue. Na tomto místě čtvrtletně zveřejňujeme anotace publikovaných textů.

ARCHIV:

V letech 2005 a 2006 vycházela tištěná verze Via Iuris v podobě pravidelné čtvrtletní přílohy měsíčníku Právní fórum.

  • Via Iuris I/2005, strany 1-24. Vyšlo v časopisu Právní fórum 2/2005 z 28. 2. 2005.
  • Via Iuris II/2005, strany 25-48. Vyšlo v časopisu Právní fórum 5/2005 z 31. 5. 2005.
  • Via Iuris III/2005, strany 49-72. Vyšlo v časopisu Právní fórum 8/2005 z 31. 8. 2005.
  • Via Iuris IV/2005, strany 73-92. Vyšlo v časopisu Právní fórum 11/2005 z 30. 11. 2005.
  • Via Iuris I/2006, strany 1-20. Vyšlo v časopisu Právní fórum 2/2006 z 28. 2. 2006.
  • Via Iuris II/2006, strany 21-40. Vyšlo v časopisu Právní fórum 5/2006 z 30. 5. 2006.
  • Via Iuris III/2006, strany 41-60. Vyšlo v časopisu Právní fórum 8/2006 z 31. 8. 2006.
  • Via Iuris IV/2006, strany 61-80. Vyšlo v časopisu Právní fórum 11/2006 z 30. 11. 2006.


| nahoru |
Autor/zdroj:Redakce
Poslední aktualizace: 28.08. 2006